Ukraine: Response to Events in Armenia | Ուկրաինա` Իրադարձությունների արձագանքը Հայաստանում

Ukraine: Response to Events in Armenia | Ուկրաինա` Իրադարձությունների արձագանքը Հայաստանում

AMD

Categories: , Tag:

Description

Մեթոդաբանություն

  • Հետազոտության ﬔթոդը – Դեմ առ Դեմ հարցուﬓեր
  • Հարցուﬓերի քանակը – 1067
  • Հետազոտության ընտրանքային սխալը ±3%
  • Հետազոտության իրականացման ժամանակահատվածը – 08.04.2014 – 18.04.2014
  • Հետազոտության վայրը – Հայաստանի Հանրապետություն
  • Հետազոտության ընթացքում կիրառվել է բազմաստիճան, քվոտային ընտրանք: Ընտրանքի առաջնային ﬕավորները` բնակավայրերը, ընտրվել են ՀՀ բոլոր վարչական-­‐ տարածքային ﬕավորներից` համամասնորեն: Հարցազրույցներն իրականացվել են Հայաստանի 10 մարզերում և Երևանի բոլոր համայնքներում` ՀՀ բնակչության բաշխմանը համամասնորեն. Երևանում` 33%, մարզերում` 67%: Տնային տնտեսություններն ընտրվել են պատահական քայլով:

Additional information

Year

2014

Language

Հայերեն

Section

Other

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ukraine: Response to Events in Armenia | Ուկրաինա` Իրադարձությունների արձագանքը Հայաստանում”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu