Ukraine: Response to Events in Armenia | Ուկրաինա` Իրադարձությունների արձագանքը Հայաստանում | Украина: реакция на события в Армении
 1. Category
 2. /
 3. Political
 4. /
 5. Ukraine: Response to Events in Armenia | Ուկրաինա` Իրադարձությունների արձագանքը Հայաստանում | Украина: реакция на события в Армении

Ukraine: Response to Events in Armenia | Ուկրաինա` Իրադարձությունների արձագանքը Հայաստանում | Украина: реакция на события в Армении

2 900 AMD

Հարցերի ցանկ

 • Ասացեք խնդրեմ,լսել եք արդյոք Ուկրաինայում իրականացված հեղափոխության մասին։
 • Ընդհանուր առմամբ ինչպես եք գնահատում Կիևում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունները։
 • Ինչպես եք վերաբերվում այն հանգամանքին,որ հանրաքվեի արդյունքում Ղրիմը անկախացավ Ուկրաինայից։
 • Ինչպես եք վերաբերվում այն հանգամանքին,որ հանրաքվեի արդյունքում Ղրիմը վերադարձավ Ռուսաստանի Դաշնության կազﬕ ﬔջ։
 • Ինչպես եք գնահատում Ռուսաստանի գործողությունները և դիրքորոշուﬓերը կապված Ղրիմը`ՌԴ կազմ վերադարձնելու հետ։
 • Ըստ Ձեզ Հայաստանը պետք է արդյոք ճանաչի Ղրիմը որպես Ռուսաստանի Դաշնության կազﬕ տարածք։
 • Ինչ եք կարծում արդյոք Հայաստանում առկա է նման արյունալի հեղափոխության նախադրյալներ։
 • Ինչ եք կարծում ինչ տեղի կունենա այդ հեղափոխության,իրադարձությունների արդյունքում (հարցվողների 25%)։

Մեթոդաբանություն

 • Հետազոտության ﬔթոդը – Դեմ առ Դեմ հարցուﬓեր
 • Հարցուﬓերի քանակը – 1067
 • Հետազոտության ընտրանքային սխալը ±3%
 • Հետազոտության իրականացման ժամանակահատվածը – 08.04.2014 – 18.04.2014
 • Հետազոտության վայրը – Հայաստանի Հանրապետություն
 • Հետազոտության ընթացքում կիրառվել է բազմաստիճան, քվոտային ընտրանք: Ընտրանքի առաջնային ﬕավորները` բնակավայրերը, ընտրվել են ՀՀ բոլոր վարչական-­‐ տարածքային ﬕավորներից` համամասնորեն: Հարցազրույցներն իրականացվել են Հայաստանի 10 մարզերում և Երևանի բոլոր համայնքներում` ՀՀ բնակչության բաշխմանը համամասնորեն. Երևանում` 33%, մարզերում` 67%: Տնային տնտեսություններն ընտրվել են պատահական քայլով:
2 900 AMD
Պատերազմ 27.09.2020 — 2

You may also be interested in:

Война 27.09.2020 — 3
Menu
1