The results of the survey on electricity tariffs and possible increase | Էլեկտրաէներգիայի սակագնի և հնարավոր թանկացման վերաբերյալ հետազոտության արդյունքներ | Результаты исследования по тарифам на электроэнергию и возможному увеличению цен
 1. Category
 2. /
 3. Socio-economic
 4. /
 5. The results of the survey on electricity tariffs and possible increase | Էլեկտրաէներգիայի սակագնի և հնարավոր թանկացման վերաբերյալ հետազոտության արդյունքներ | Результаты исследования по тарифам на электроэнергию и возможному увеличению цен

The results of the survey on electricity tariffs and possible increase | Էլեկտրաէներգիայի սակագնի և հնարավոր թանկացման վերաբերյալ հետազոտության արդյունքներ | Результаты исследования по тарифам на электроэнергию и возможному увеличению цен

2 900 AMD

Հարցերի ցանկ

 • Գիտեք արդյոք,թե որքան է էլետրաէներգիայի ներկայիս սակագինը:
 • Ինչ եք կարծում էլեկտրանէներգիայի ներկայիս սակագինը:
 • Գնահատեք խնդրեմ թե որքանով եք գոհ Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցերի /ՀԷՑ/ մատուցած ծառայություններից ըստ նշված չափանիշների:
 • Տեղյա՞կ եք, որ Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցերը /ՀԷՑ/ դիﬔլ է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով՝ էլեկտրաէներգիայի ներկայիս սակագինը 17 դրամով թանկացնելու նպատակով:
 • Ինչպե՞ս եք վերաբերվում էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր թանկացմանը:
 • Ինչ ﬕջոցառուﬓերի եք պատրաստվում/պատրաստ մասնակցել/կամ նախաձեռնել էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացումը կանխելու համար:

Մեթոդաբանություն

 • Հարցման ﬔթոդը – Հեռախոսային հարցումներ CATI
 • Հարցուﬓերի քանակը – 800
 • Ընտրանքը – Ներկայացուցչական ընտրանք ըստ սեռի, տարիքի
 • Հետազոտության վայրը – Երևան Ընտրանքի սխալը – ±3,5%
 • Հետազոտության ժամանակահատվածը՝ 21.05.2015 – 31.05.2015
2 900 AMD
Պատերազմ 27.09.2020 — 2

You may also be interested in:

War 27.09.2020 — 1
Menu
1