Research results on Supermarket 2012, 2013 | Supermarket հետազոտության արդյունքներ 2012, 2013 թ.

Research results on Supermarket 2012, 2013 | Supermarket հետազոտության արդյունքներ 2012, 2013 թ.

2,900 AMD

Categories: , Tags: ,

Description

 • Գնումներ կատարելու վայրը եվ հաճախականությունը (2012թ.)
 • Ինչ հաճախականությամբ եք գնուﬓեր կատարում սուպերմարկետից (2013թ.)
 • Տվյալ վայրից գնումներ կատարելու հիմնական պատճառները (2012թ.)
 • Սուպերմարկետից գնումներ կատարելու հիմնական պատճառները (2013թ.)
 • Ինչու գնուﬓեր չեք կատարում սուպերմարկետից
 • Որ դեպքում գնուﬓեր կկատարեք սուպերմարկետից (2012թ.)
 • Գնումներ կատարելու ժամերը (2012թ.)
 • Սուպերմարկետների իմացությունը
 • Սուպերմարկետից օգտվողներ
 • Որ սուպերմարկետներից եք օգտվում
 • Որ սուպերմարկետն եք համարում լավագույնը (2013թ.)
 • Ինչպիսի գնուﬓեր եք կատարում սուպերմարկետներում չճ
 • Որքան գումար եք ﬕջինում ծախսում սուպերմարկետում գնուﬓեր կատարելիս 1 այցի ժամանակ
 • Որքան գումար եք ﬕջինում ծախսում սուպերմարկետում գնուﬓեր կատարելիս 1 այցի ժամանակ (2013թ.)
 • Միջինում որքան ժամանակ եք ծախսում գնուﬓեր կատարելիս 1 այցի ընթացքում
 • Ինչ փոխադրաﬕջոցով եք այցելում սուպերմարկետ
 • Ինչ հաճախականությամբ եք գնուﬓեր կատարում սուպերմարկետից (2013թ.)
 • Իդեալական սուպերմարկետը բնութագրող հետևյալ չափանիշների կարևորությանը գնահատում (2012թ.)
 • Սուպերմարկետների բնութագրիչների կարևորության և բավարարվածության գնահատում (2012թ.)
 • Սուպերմարկետների ներքին բնութագրիչների կարևորության և բավարարվածության գնահատում (2012թ.)
 • Սուպերմարկետների հարմարավետության վերաբերյալ չափանիշների կարևորության և բավարարվածության գնահատում (2012թ.)
 • Սուպերմարկետների սպասարկման որակի վերաբերյալ չափանիշների կարևորության և բավարարվածության գնահատում (2012թ.)
 • Սուպերմարկետների բովանդակային հատկանիշների կարևորության և բավարարվածության գնահատում (2012թ.)
 • Սուպերմարկետների հավելյալ ծառայությունների կարևորության և բավարարվածության գնահատում (2012թ.)
 • Որքանով եք կարևորում սուպերմարկետների հետևյալ բնութագրիչները (2013թ.)
 • Սուպերմարկետից գնուﬓեր կատարելիս, որ բաժիններից եք օգտվում
 • Ինչպիսի ապրանքանիշերի կամ ծառայությունների գովազդների անհրաժեշտություն եք տեսնում սուպերմարկետներում (2012թ.)
 • Որ խթանիչ ծրագրերն են ձեզ համար առավել գրավիչ. (2012Թ.)
 • Վերջին անգամ երբ եք հանդիպել սուպերմարկետներում իրականացվող ակցիաների. (2012Թ.)
 • Ունեք արդյոք որևէ սուպերմարկետի կուտակային, բոնուսային կամ զեղչային քարտ (2012թ.)
 • Կատարում եք գնուﬓեր ակցիաների ժամանակ
 • Ինչու չեք կատարում գնուﬓեր ակցիաների ժամանակ

Մեթոդաբանություն

 • Հետազոտության ﬔթոդը – Դեմ առ դեմ հարցուﬓեր
 • Հարցուﬓերի քանակը – 1066
 • Ընտրանքի սխալի տոկոսը – 3%
 • Հետազոտության իրականացման ժամանակահատվածը – նոյեմբեր 2012թ., Օգոստոս 2013թ.
 • Հետազոտության վայրը – ք.Երևան
 • Հետազոտությունների ընթացքում կիրառվել է բազմաստիճան, քվոտային ընտրանք: Ընտրանքի առաջնային ﬕավորները` վարչական շրջանները, ընտրվել են Երևան քաղաքի վարչական շրջաններից համամասնորեն: Տնային տնտեսություններն ընտրվել են պատահական քայլով:

Additional information

Year

2012

Language

Հայերեն

Section

Other

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Research results on Supermarket 2012, 2013 | Supermarket հետազոտության արդյունքներ 2012, 2013 թ.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu
1