Research results on Supermarket 2012, 2013 | Supermarket հետազոտության արդյունքներ 2012, 2013 թ. | Результаты опроса супермаркетов 2012, 2013
 1. Category
 2. /
 3. Marketing
 4. /
 5. Research results on Supermarket 2012, 2013 | Supermarket հետազոտության արդյունքներ 2012, 2013 թ. | Результаты опроса супермаркетов 2012, 2013

Research results on Supermarket 2012, 2013 | Supermarket հետազոտության արդյունքներ 2012, 2013 թ. | Результаты опроса супермаркетов 2012, 2013

2 900 AMD

Հարցերի ցանկ

 • ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ (2012թ.)։
 • Ինչ հաճախականությամբ եք գնուﬓեր կատարում սուպերմարկետից (2013թ.)։
 • ՏՎՅԱԼ ՎԱՅՐԻՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ (2012թ.)։
 • ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏԻՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ (2013թ.)։
 • Ինչու գնուﬓեր չեք կատարում սուպերմարկետից։
 • Որ դեպքում գնուﬓեր կկատարեք սուպերմարկետից (2012թ.)։
 • ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԺԱՄԵՐԸ (2012թ.)։
 • ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ։
 • Սուպերմարկետից օգտվողներ։
 • Որ սուպերմարկետներից եք օգտվում։
 • Որ սուպերմարկետն եք համարում լավագույնը (2013թ.)։
 • Ինչպիսի գնուﬓեր եք կատարում սուպերմարկետներում ՉՃ։
 • Որքան գումար եք ﬕջինում ծախսում սուպերմարկետում գնուﬓեր կատարելիս այցի ժամանակ։
 • Որքան գումար եք ﬕջինում ծախսում սուպերմարկետում գնուﬓեր կատարելիս 1 այցի ժամանակ (2013թ.)։
 • Միջինում որքան ժամանակ եք ծախսում գնուﬓեր կատարելիս 1 այցի ընթացքում։
 • Ինչ հաճախականությամբ եք գնուﬓեր կատարում սուպերմարկետից (2013թ.)։
 • Իդեալական սուպերմարկետը բնութագրող հետևյալ չափանիշների կարևորությանը գնահատում (2012թ.)։
 • Սուպերմարկետների բնութագրիչների կարևորության և բավարարվածության գնահատում (2012թ.)։
 • Սուպերմարկետների ներքին բնութագրիչների կարևորության և բավարարվածության գնահատում (2012թ.)։
 • Սուպերմարկետների հարմարավետության վերաբերյալ չափանիշների կարևորության և բավարարվածության գնահատում (2012թ.)։
 • Սուպերմարկետների սպասարկման որակի վերաբերյալ չափանիշների կարևորության և բավարարվածության գնահատում (2012թ.)։
 • Սուպերմարկետների բովանդակային հատկանիշների կարևորության և բավարարվածության գնահատում (2012թ.)։
 • Սուպերմարկետների հավելյալ ծառայությունների կարևորության և բավարարվածության գնահատում (2012թ.)։
 • Որքանով եք կարևորում սուպերմարկետների հետևյալ բնութագրիչները (2013թ.)։
 • Սուպերմարկետից գնուﬓեր կատարելիս, որ բաժիններից եք օգտվում։
 • Ինչպիսի ապրանքանիշերի կամ ծառայությունների գովազդների անհրաժեշտություն եք տեսնում սուպերմարկետներում (2012թ.)։
 • Որ խթանիչ ծրագրերն են Ձեզ համար առավել գրավիչ.(2012թ.)։
 • Վերջին անգամ երբ եք հանդիպել սուպերմարկետներում իրականացվող ակցիաների.(2012թ.)։
 • Ունեք արդյոք որևէ սուպերմարկետի կուտակային, բոնուսային կամ զեղչային քարտ (2012թ.)։
 • Կատարում եք գնուﬓեր ակցիաների ժամանակ։

Մեթոդաբանություն

 • Հետազոտության ﬔթոդը – Դեմ առ դեմ հարցուﬓեր
 • Հարցուﬓերի քանակը – 1066
 • Ընտրանքի սխալի տոկոսը – 3%
 • Հետազոտության իրականացման ժամանակահատվածը – նոյեմբեր 2012թ., Օգոստոս 2013թ.
 • Հետազոտության վայրը – ք.Երևան
 • Հետազոտությունների ընթացքում կիրառվել է բազմաստիճան, քվոտային ընտրանք: Ընտրանքի առաջնային ﬕավորները` վարչական շրջանները, ընտրվել են Երևան քաղաքի վարչական շրջաններից համամասնորեն: Տնային տնտեսություններն ընտրվել են պատահական քայլով:
2 900 AMD
World Bank BEEPS Survey Report — 2020

You may also be interested in:

Insurance 2013 | Ապահովագրություն 2013 | Страхование 2013
Menu
1