Public Opinion on Constitutional Reforms | Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ հասարակության կարծիքի ուսուﬓասիրություն | Общественное мнение о реформах конституции
 1. Category
 2. /
 3. Political
 4. /
 5. Public Opinion on Constitutional Reforms | Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ հասարակության կարծիքի ուսուﬓասիրություն | Общественное мнение о реформах конституции

Public Opinion on Constitutional Reforms | Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ հասարակության կարծիքի ուսուﬓասիրություն | Общественное мнение о реформах конституции

2 900 AMD

Հարցերի ցանկ

 • Ընդհանուր առմամբ բավարարված եք արդյոք Ձեր կյանքով։
 • Ինչպես եք գնահատում Ձեր ընտանիքի նյութական /տնտեսական/ ապահովվածությունը ներկայումս։
 • Ինչպես եք գնահատում ﬔր երկրի ներկա տնտեսական վիճակը։
 • Ձեր կարծիքով Դուք/Ձեր ընտանիքը/ ﬔկ տարի հետո ներկա դրության հաﬔմատ ավելի լավ թե ավելի վատ կապրեք։
 • Ներկայումս որոշ երկրներ ձգտում են ﬕավորման,մյուսները` հակառակը,ինքնուրույնության:Եթե Դուք իրավասու լինեիք նման հարցեր որոշել,նշված երկրներից որոնց հետ ճիշտ կլիներ ﬕավորվել ﬔր երկրին։
 • Տեղյակ եք արդյոք,թե ներկա ՀՀ սահմանադրության համաձայն ինչպիսի կառավարման ձև է գործում ՀՀ-ում.Եթե այո նշել ձևը.
 • Տեղյակ եք արդյոք,թե ներկա ՀՀ սահմանադրության համաձայն ինչպիսի կառավարման ձև է գործում ՀՀ-ում.Եթե այո նշել ձևը.(Ըստ բնակության վայրի,2015թ. սեպտեմբեր):
 • Տեղյակ եք արդյոք,թե ներկա ՀՀ սահմանադրության համաձայն ինչպիսի կառավարման ձև է գործում ՀՀ-ում.Եթե այո նշել ձևը.(Ըստ տարիքային բաշխվածության,2015թ. սեպտեմբեր):
 • Ծանոթ եք արդյոք ՀՀ գործող Սահմանադրությանը(2015թ.սեպտեմբեր)
 • Ծանոթ եք արդյոք ՀՀ գործող Սահմանադրությանը (Ըստ բնակության վայրի,ըստ տարիքային բաշխվածության,2015թ.սեպտեմբեր):
 • Տեղյակ եք արդյոք ՀՀ սահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախաձեռնության մասին:
 • Ըստ Ձեզ, արդյոք ՀՀ-ում կա սահմանադրական բարեփոխուﬓեր իրականացնելու անհրաժեշտություն:
 • Տեղյակ եք արդյոք ՀՀ սահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախաձեռնության մասին (ըստ մարզային բաշխվածության,ըստ տարիքային բաշխվածության,2015թ. սեպտեմբեր):
 • Ըստ Ձեզ,արդյոք ՀՀ-ում կա սահմանադրական բարեփոխուﬓեր իրականացնելու
  անհրաժեշտություն (ըստ մարզային բաշխվածության, ըստ տարիքային բաշխվածության,2015թ. սեպտեմբեր):
 • Ինչու եք կարծում որ անհրաժեշտ է իրականացնել սահմանադրական բարեփոխուﬓեր /39.4%/ (ﬕնչև 3 պատասխանի հնարավորություն,2015թ. սեպտեմբեր):
 • Ինչու եք կարծում որ անհրաժեշտ չէ իրականացնել սահմանադրական բարեփոխուﬓեր /34.1%/ (ﬕնչև 3 պատասխանի հնարավորություն,2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ինչպես եք վերաբերվում կառավարման կիսանախագահական ձևից անցմանը խորհրդարանական կառավարման ձևին:
 • Կցանկանաք մասնակցել ՀՀ սահմանադրական բարեփոխուﬓերի վերաբերյալ նախատեսվող քննարկուﬓերին:
 • Ինչու չեք ցանկանում մասնակցել սահմանադրական բարեփոխուﬓերի վերաբերյալ քննարկուﬓերի /69%/(ﬕ քանի պատասխան,2015թ. սեպտեմբեր):
 • Հնչող տեսակետ կա, որ Սահմանադրական բարեփոխուﬓերն ուղղված են իշխանության վերարտադրությանը:Որքանով եք համաձայն այդ տեսակետի հետ (Ըստ բնակության վայրի,ըստ տարիքային բաշխվածության, 2015թ. սեպտեմբեր):
 • Հետևում եք արդյոք սահմանադրական բարեփոխուﬓերի վերաբերյալ տեղի ունեցող քննարկուﬓերին (2015թ.սեպտեմբեր):
 • Հետևում եք արդյոք սահմանադրական բարեփոխուﬓերի վերաբերյալ տեղի ունեցող քննարկուﬓերին (ըստ բնակության վայրի,2015թ. սեպտեմբեր):
 • Հետևում եք արդյոք սահմանադրական բարեփոխուﬓերի վերաբերյալ տեղի ունեցող քննարկուﬓերին (ըստ տարիքային բաշխվածության,2015թ. սեպտեմբեր):
 • Ինչպես եք վերաբերվում սահմանադրական բարեփոխուﬓերի շուրջ ՀՀ Նախագահի նստավայրում Նախագահի և տարբեր քաղաքական ուժրի ﬕջև անցկացված/անցկացվող հանդիպում-խորհրդակցություններին (2015թ. սեպտեմբեր):
 • Ինչ եք կարծում, այդ հանդիպում-խորհրդակցությունները. (ﬕնչև 3 պատասխանի հնարավորություն, 2015թ. սեպտեմբեր):
 • Ծանոթացել եք Սահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախագծի վերջին տարբերակին (2015թ. սեպտեմբեր):Ինչ կերպով եք ծանոթացելՍահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախագծին (ﬕ քանի պատասխան.2015թ. սեպտեմբեր):
 • Ծանոթացել եք Սահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախագծի վերջին տարբերակին (Ըստ բնակության վայրի,ըստ տարիքային բաշխվածության,2015թ. սեպտեմբեր):
 • Ըստ Ձեզ, որ քաղաքական ուժերն են կողմ, որոնք դեմ սահմանադրական բարեփոխուﬓերին.(ﬕ քանի պատասխանի հնարավորություն, 2015թ. սեպտեմբեր):
 • Նկատել եք, տեսել կամ լսել եք սահմանադրական բարեփոխուﬓերին դեմ կամ կողմ քարոզարշավ (2015թ. սեպտեմբեր):
 • Նկատել եք, տեսել կամ լսել եք սահմանադրական բարեփոխուﬓերին դեմ քարոզարշավ (ըստ բնակության վայրի, ըստ տարիքային բաշխվածության 2015թ. սեպտեմբեր):
 • Նկատել եք, տեսել կամ լսել եք սահմանադրական բարեփոխուﬓերին կողմ քարոզարշավ (ըստ բնակության վայրի,ըստ տարիքային բաշխվածության 2015թ. սեպտեմբեր):
 • Ինչ ﬕջոցով եք հանդիպել դեմ կամ կողմ քարոզարշավի.(ﬕ քանի պատասխանի հնարավորություն, 2015թ. սեպտեմբեր):
 • Կցանկանաք ստանալ տեղեկատվություն Սահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախագծի վերաբերյալ (2015թ. սեպտեմբեր):Ինչ ﬕջոցով (ﬕ քանի պատասխան. 2015թ. սեպտեմբեր):
 • Նոյեմբերի վերջին նախատեսված է իրականացնել Սահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախագծի վերաբերյալ հանրաքվե:Կմասնակցեք արդյոք Նոր սահմանադրության հանրաքվեին.(2015թ. սեպտեմբեր):Կողմ թե դեմ կքվեարկեք հանրաքվեին /42%/ (2015թ. սեպտեմբեր):
 • Նոյեմբերի վերջին նախատեսված է իրականացնել Սահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախագծի վերաբերյալ հանրաքվե:Կմասնակցեք արդյոք Նոր սահմանադրության հանրաքվեին.(ըստ բնակության վայրի,2015թ. սեպտեմբեր):Կողմ թե դեմ կքվեարկեք հանրաքվեին/42%/ (ըստ բնակության վայրի , 2015թ. սեպտեմբեր):
 • Նոյեմբերի վերջին նախատեսված է իրականացնել Սահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախագծի վերաբերյալ հանրաքվե:Կմասնակցեք արդյոք Նոր սահմանադրության հանրաքվեին.(ըստ տարիքային բաշխվածության, 2015թ. սեպտեմբեր):Կողմ թե դեմ կքվեարկեք հանրաքվեին/42%/ (ըստ տարիքային բաշխվածության, 2015թ. սեպտեմբեր):

Մեթոդաբանություն

 • Հարցման մեթոդը – Դեմ առ դեմ հարցումներ
 • Հարցուﬓերի քանակը – 1105
 • Ընտրանքը – Ներկայացուցչական ընտրանք ըստ սեռի,
 • տարիքի և բնակության վայրի Հետազոտության վայրը – Հայաստանի Հանրապետություն
  Ընտրանքի սխալը ±3%
 • Հետազտության ժամանակահտվածը՝ 10.09.2015 – 21.09.2015
2 900 AMD
Պատերազմ 27.09.2020 — 2

You may also be interested in:

Ellection Express 2018 Wave 2, Final Station / Նախընտրական Ճեպընթաց` Վերջին Կանգառ | Предвыборный экспресс, Волна 2, Конечная станция
Menu
1