Public Opinion on Constitutional Reforms | Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ հասարակության կարծիքի ուսուﬓասիրություն

Public Opinion on Constitutional Reforms | Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ հասարակության կարծիքի ուսուﬓասիրություն

2,900 AMD

Categories: , Tag:

Description

 • Ընդհանուր առմամբ բավարարված եք արդյոք Ձեր կյանքով
 • Ինչպես եք գնահատում Ձեր ընտանիքի նյութական / տնտեսական/ ապահովվածությունը ներկայումս
 • Ինչպես եք գնահատում ﬔր երկրի ներկա տնտեսական վիճակը
 • Ձեր կարծիքով Դուք /Ձեր ընտանիքը/ ﬔկ տարի հետո ներկա դրության հաﬔմատ ավելի լավ թե ավելի վատ կապրեք
 • Որքանով եք հավանություն տալիս ներքոշարադրյալների գործունեությանը
 • Ձեր կարծիքով Դուք /Ձեր ընտանիքը/ ﬔկ տարի հետո ներկա դրության հաﬔմատ ավելի լավ թե ավելի վատ կապրեք
 • Որքանով եք հավանություն տալիս ներքոշարադրյալների գործունեությանը
 • Ներկայումս որոշ երկրներ ձգտում են ﬕավորման, մյուսները` հակառակը, ինքնուրույնության: Եթե Դուք իրավասու լինեիք նման հարցեր որոշել, նշված երկրներից որոնց հետ ճիշտ կլիներ ﬕավորվել ﬔր երկրին
 • Տեղյակ եք արդյոք, թե ներկա ՀՀ սահմանադրության համաձայն ինչպիսի կառավարման ձև է գործում ՀՀ-­ում. Եթե այո նշել ձևը.
 • Տեղյակ եք արդյոք, թե ներկա ՀՀ սահմանադրության համաձայն ինչպիսի կառավարման ձև է գործում ՀՀ-­ում. Եթե այո նշել ձևը. (Ըստ բնակության վայրի, 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Տեղյակ եք արդյոք, թե ներկա ՀՀ սահմանադրության համաձայն ինչպիսի կառավարման ձև է գործում ՀՀ-­ում. Եթե այո նշել ձևը. (Ըստ տարիքային բաշխվածության, 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ծանոթ եք արդյոք ՀՀ գործող Սահմանադրությանը (2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ծանոթ եք արդյոք ՀՀ գործող Սահմանադրությանը (Ըստ բնակության վայրի, ըստ տարիքային բաշխվածության, 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Տեղյակ եք արդյոք ՀՀ սահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախաձեռնության մասին
 • Ըստ Ձեզ, արդյոք ՀՀ-ում կա սահմանադրական բարեփոխուﬓեր իրականացնելու անհրաժեշտություն
 • Տեղյակ եք արդյոք ՀՀ սահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախաձեռնության մասին (ըստ մարզային բաշխվածության, ըստ տարիքային բաշխվածության, 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ըստ Ձեզ, արդյոք ՀՀ-­ում կա սահմանադրական բարեփոխուﬓեր իրականացնելու անհրաժեշտություն (ըստ մարզային բաշխվածության, ըստ տարիքային բաշխվածության, 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ինչու եք կարծում որ անհրաժեշտ է իրականացնել սահմանադրական բարեփոխուﬓեր /39.4%/ (ﬕնչև 3 պատասխանի հնարավորություն, 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ինչու եք կարծում որ անհրաժեշտ չէ իրականացնել սահմանադրական բարեփոխուﬓեր /34.1%/ (ﬕնչև 3 պատասխանի հնարավորություն, 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ինչպես եք վերաբերվում կառավարման կիսանախագահական ձևից անցմանը խորհրդարանական կառավարման ձևին
 • Կցանկանաք մասնակցել ՀՀ սահմանադրական բարեփոխուﬓերի վերաբերյալ նախատեսվող քննարկուﬓերին
 • Ինչու չեք ցանկանում մասնակցել սահմանադրական բարեփոխուﬓերի վերաբերյալ քննարկուﬓերի /69%/(ﬕ քանի պատասխան, 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Հնչող տեսակետ կա, որ Սահմանադրական բարեփոխուﬓերն ուղղված են իշխանության վերարտադրությանը: Որքանով եք համաձայն այդ տեսակետի հետ (Ըստ բնակության վայրի, ըստ տարիքային բաշխվածության, 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Հետևում եք արդյոք սահմանադրական բարեփոխուﬓերի վերաբերյալ տեղի ունեցող քննարկուﬓերին (2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ինչ ﬕջոցով եք հետևում /41.1%/ (ﬕ քանի պատասխան. 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Հետևում եք արդյոք սահմանադրական բարեփոխուﬓերի վերաբերյալ տեղի ունեցող քննարկուﬓերին (ըստ բնակության վայրի, 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ինչ ﬕջոցով եք հետևում /41.1%/ (ըստ բնակության վայրի, ﬕ քանի պատասխան. 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Հետևում եք արդյոք սահմանադրական բարեփոխուﬓերի վերաբերյալ տեղի ունեցող քննարկուﬓերին (ըստ տարիքային բաշխվածության, 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ինչ ﬕջոցով եք հետևում /41.1%/ (ըստ տարիքային բաշխվածության, ﬕ քանի պատասխան. 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ինչպես եք վերաբերվում սահմանադրական բարեփոխուﬓերի շուրջ ՀՀ Նախագահի նստավայրում Նախագահի և տարբեր քաղաքական ուժրի ﬕջև անցկացված/անցկացվող հանդիպում-­խորհրդակցություններին (2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ինչ եք կարծում, այդ հանդիպում-­խորհրդակցությունները. (ﬕնչև 3 պատասխանի հնարավորություն, 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ծանոթացել եք Սահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախագծի վերջին տարբերակին (2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ինչ կերպով եք ծանոթացել Սահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախագծին (ﬕ քանի պատասխան. 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ծանոթացել եք Սահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախագծի վերջին տարբերակին (Ըստ բնակության վայրի, ըստ տարիքային բաշխվածության, 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ըստ Ձեզ, որ քաղաքական ուժերն են կողմ, որոնք դեմ սահմանադրական բարեփոխուﬓերին. (ﬕ քանի պատասխանի հնարավորություն, 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Նկատել եք, տեսել կամ լսել եք սահմանադրական բարեփոխուﬓերին դեմ կամ կողմ քարոզարշավ (2015թ. սեպտեմբեր)
 • Նկատել եք, տեսել կամ լսել եք սահմանադրական բարեփոխուﬓերին դեմ քարոզարշավ (ըստ բնակության վայրի, ըստ տարիքային բաշխվածության 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Նկատել եք, տեսել կամ լսել եք սահմանադրական բարեփոխուﬓերին կողմ քարոզարշավ (ըստ բնակության վայրի, ըստ տարիքային բաշխվածության 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ինչ ﬕջոցով եք հանդիպել դեմ կամ կողմ քարոզարշավի. (ﬕ քանի պատասխանի հնարավորություն, 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Կցանկանաք ստանալ տեղեկատվություն Սահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախագծի վերաբերյալ (2015թ. սեպտեմբեր)
 • Ինչ ﬕջոցով (ﬕ քանի պատասխան. 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Նոյեմբերի վերջին նախատեսված է իրականացնել Սահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախագծի վերաբերյալ հանրաքվե: Կմասնակցեք արդյոք Նոր սահմանադրության հանրաքվեին. (2015թ. սեպտեմբեր)
 • Կողմ թե դեմ կքվեարկեք հանրաքվեին /42%/ (2015թ. սեպտեմբեր)
 • Նոյեմբերի վերջին նախատեսված է իրականացնել Սահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախագծի վերաբերյալ հանրաքվե: Կմասնակցեք արդյոք Նոր սահմանադրության հանրաքվեին. (ըստ բնակության վայրի, 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Կողմ թե դեմ կքվեարկեք հանրաքվեին /42%/ (ըստ բնակության վայրի , 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Նոյեմբերի վերջին նախատեսված է իրականացնել Սահմանադրական բարեփոխուﬓերի նախագծի վերաբերյալ հանրաքվե: Կմասնակցեք արդյոք Նոր սահմանադրության հանրաքվեին. (ըստ տարիքային բաշխվածության, 2015թ. սեպտեմբեր)
 • Կողմ թե դեմ կքվեարկեք հանրաքվեին /42%/ (ըստ տարիքային բաշխվածության, 2015թ. սեպտեմբեր)

Մեթոդաբանություն

 • Հարցման մեթոդը – Դեմ առ դեմ հարցումներ
 • Հարցուﬓերի քանակը – 1105
 • Ընտրանքը – Ներկայացուցչական ընտրանք ըստ սեռի,
 • տարիքի և բնակության վայրի Հետազոտության վայրը – Հայաստանի Հանրապետություն
  Ընտրանքի սխալը ±3%
 • Հետազտության ժամանակահտվածը՝ 10.09.2015 – 21.09.2015

Additional information

Year

2015

Section

Pre-election

Language

Հայերեն

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Public Opinion on Constitutional Reforms | Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ հասարակության կարծիքի ուսուﬓասիրություն”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu
1