Parliamentary Elections: FIRST EXIT STAGE IN ARMENIA, 2012 year. May 6 | Խորհրդարանական ընտրություններ. ԱՌԱՋԻՆ ԷՔԶԻԹ ՓՈՒԼԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, 2012թ. Մայիսի 6 | Парламентские выборы I часть, 6 мая 2012
 1. Category
 2. /
 3. Political
 4. /
 5. Parliamentary Elections: FIRST EXIT STAGE IN ARMENIA, 2012 year. May 6 | Խորհրդարանական ընտրություններ. ԱՌԱՋԻՆ ԷՔԶԻԹ ՓՈՒԼԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, 2012թ. Մայիսի 6 | Парламентские выборы I часть, 6 мая 2012

Parliamentary Elections: FIRST EXIT STAGE IN ARMENIA, 2012 year. May 6 | Խորհրդարանական ընտրություններ. ԱՌԱՋԻՆ ԷՔԶԻԹ ՓՈՒԼԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, 2012թ. Մայիսի 6 | Парламентские выборы I часть, 6 мая 2012

2 900 AMD

Հարցերի ցանկ

 • ՈՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԻՆ ԵՔ ՔՎԵԱՐԿԵԼ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ։
 • ՈՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԻՆ ԵՔ ՔՎԵԱՐԿԵԼ. ԸՍՏ ՍԵՌԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ։
 • ՈՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԻՆ ԵՔ ՔՎԵԱՐԿԵԼ. ԸՍՏ ՍԵՌԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ։
 • ՈՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԻՆ ԵՔ ՔՎԵԱՐԿԵԼ. ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ։

Մեթոդաբանություն

 • Ընրատեղամասերի քանակը – 131
 • Յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում 3 հարցազրուցավար
 • Աշխատանքի ժամանակահատվածը. 8:00 – 20:00
 • Հարցվողների քանակը – 22430
 • Մերժումների տոկոսը – 40 %
2 900 AMD
Պատերազմ 27.09.2020 — 2

You may also be interested in:

War 27.09.2020 — 6 (Final)
Menu
1