Պետք է արդյո՞ք մարքեթինգը «խառնվի» արտադրական պրոցեսին. «Էստի համեցեք»

Меню
1