Public reaction to the "Four-Day War" in April | Ապրիլյան քառօրյա պատերազմի հասարակական արձագանքը

Public reaction to the “Four-Day War” in April | Ապրիլյան քառօրյա պատերազմի հասարակական արձագանքը

AMD

Categories: , Tag:

Description

Մեթոդաբանություն

  • Հետազոտության ﬔթոդը – Դեմ առ դեմ հարցուﬓեր
  • Հարցուﬓերի քանակը – 1106
  • Հետազոտության ընտրանքային սխալը ­±3%
  • Հետազոտության իրականացման ժամանակահատվածը – 13.05.2016 – 24.05.2016
  • Հետազոտության վայրը – Հայաստանի Հանրապետություն

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել է բազմաստիճան, քվոտային ընտրանք: Ընտրանքի առաջնային ավորները` բնակավայրերը, ընտրվել են ՀՀ բոլոր վարչական-­տարածքային ավորներից` համամասնորեն: Հարցազրույցներն իրականացվել են Հայաստանի 10 մարզերում և Երևանի բոլոր համայնքներում` ՀՀ բնակչության բաշխմանը համամասնորեն. Երևանում` 33%, մարզերում` 67%: Տնային տնտեսություններն ընտրվել են պատահական քայլով:

Additional information

Year

2016

Section

Other

Language

Հայերեն

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Public reaction to the “Four-Day War” in April | Ապրիլյան քառօրյա պատերազմի հասարակական արձագանքը”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu