1. Category
 2. /
 3. Political
 4. /
 5. Հետընտրական հարցում «Հովհարային Գուդինի»

Հետընտրական հարցում «Հովհարային Գուդինի»

9 900 AMD
Հայերեն

Հարցերի ցանկ

 • Երբ եք վերջնական որոշել, թե որ քաղաքական ուժի օգտին եք քվեարկելու
 • Արդյոք կարծում եք, որ Խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվել  են  արդար և թափանցիկ և արտահայտում են ժողովրդի կամքը
 • Որ քաղաքական ուժին եք տվել Ձեր ձայնը 2021թ. Հունիսի 20-ի արտահերթ Խորհրդարանական ընտրություններին.
 • Որ քաղաքական ուժին եք տվել Ձեր ձայնը 2021թ. Հունիսի 20-ի արտահերթ Խորհրդարանական ընտրություններին. (18.06 էմ Փի Ջի հետազոտության արդյունքների հրապարակում, Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողով, Էմ Փի Ջի Հետընտրական հետազոտություն).

Մեթոդաբանություն

 • Հետազոտության մեթոդը — Հեռախոսային հարցումներ
 • Ընտրանքի ծավալը — 1112
 • Հետազոտության ընտրանքային սխալը — ±3%
 • Հետազոտության իրականացման ժամանակահատվածը — 23.06.2021-26.06.2021
 • Հետազոտության վայրը — Հայաստանի Հանրապետություն
9 900 AMD
Հայերեն
SKU: PESGB28062021HY
Menu
1